Podsumowanie zagranicznych praktyk

Powiększ
Podsumowanie zagranicznych praktyk
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim podsumował realizację trzeciej edycji programu „Erasmus+ przepustką do sukcesu zawodowego techników handlowców i techników informatyków”.

Dzięki temu projektowi 16 uczniów kształcących się w zawodach technik handlowiec i technik informatyk mogła odbyć swoje praktyki zawodowe w Austrii i w Niemczech. Zagraniczny staż był dla młodzieży nie tylko szansą na zdobycie wymaganego na polskim rynku pracy doświadczenia, ale także okazją do nabycia nowych umiejętności, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Uczniowie poznali kulturę i zwyczaje panujące w Austrii i w Niemczech, zawarli nowe znajomości i nawiązali kontakty z pracodawcami austriackimi, a także nauczyli radzić sobie w nowym środowisku.

Kraje partnerskie dały się poznać uczestnikom praktyk jako kraje z malowniczymi krajobrazami, z uśmiechniętymi, rozmownymi i życzliwymi mieszkańcami, którzy kochają dobre jedzenie i z wielką pieczołowitością kultywują swoją tradycję, przekazując
ją następnym pokoleniom. Wszystkie te wspomnienia powróciły w trakcie uroczystości podsumowującej, która odbyła się w obecności zaproszonych gości na sali gimnastycznej radomyskiej szkoły.

W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele instytucji partnerskiej Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (BVÖ) z Austrii, Aldona i Alfred Biedermann, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak dyrekcja Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim z przedstawicielami samorządu uczniowskiego, rodzice uczniów biorących udział w projekcie oraz uczestnicy praktyk. Młodzież podzieliła się swoimi przeżyciami, opowiadała o miejscach praktyk, programie kulturowym, który był realizowany podczas zagranicznego stażu.

Przybyła na tę uroczystość dyrektor instytucji partnerskiej z Austrii, Aldona Biedermann, podsumowała w swoim wystąpieniu czteroletnią współpracę z radomyską szkołą, wysoko oceniła kompetencje oraz zaangażowanie młodzieży w realizowany projekt,
a także nagrodziła najlepszego praktykanta.

Na zakończenie Aldona Biedermann i Beata Szpakowska wręczyły wszystkim uczestnikom praktyk zagranicznych honorowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej dokumenty Europass Mobilność potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.

Uroczystość uświetniły również specjały kuchni polskiej, niemieckiej i austriackiej, przygotowane przez uczennice, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół. Na korytarzu szkolnym oprawy dopełniły wystawa zdjęć dokumentująca pobyt uczniów na zagranicznym stażu,  kronika praktyk, album ze wspomnieniami uczniów, a także poradnik dla osób wyjeżdżających na zagraniczny staż oraz słownik z podstawowymi zwrotami w języku angielskim i niemieckim.

Reasumując, realizowane już od roku 2015 projekty zagranicznych praktyk zawodowych
w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim to: 2 współpracujące z nami instytucje partnerskie, 2 odwiedzone przez nas kraje, 52 uczniów, którzy z sukcesem ukończyli zagraniczne staże, 3 opiekunów towarzyszących uczniom w zagranicznej przygodzie, kilkaset godzin kursów językowych, tysiące godzin praktyk, kilka tysięcy przejechanych kilometrów, prawie 130 000 euro dofinansowania. Za tą statystyką kryją się długie przygotowywania, nauka i zbieranie doświadczeń, pokonywanie barier, własnych słabości, jak również wielka przygoda, mnóstwo wspomnień i emocji.

Społeczność Zespołu Szkół składa serdeczne podziękowania wszystkim gościom przybyłym na tą uroczystość, którzy swoją obecnością uświetnili nasze spotkanie.

3 września 2019