Kolejne zajęcia dodatkowe w szkołach

Powiększ
Kolejne zajęcia dodatkowe w szkołach
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 w 12 szkołach na terenie Gminy Radomyśl Wielki wznowiono realizację zajęć dydaktycznych – wyrównawczych i rozwijających.

 

Są one realizowane w ramach projektu Łączymy siły – działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki. Zgodnie z założeniami projektu w tym roku każda grupa uczniów zrealizuje 32 godzinny cykl zajęć. I tak:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej – 2 grupy (język angielski, język niemiecki);

Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej – 2 grupy (matematyka, język angielski);

Szkoła Podstawowa w Janowcu – 4 grupy (matematyka, jezyk angielski);

Szkoła Podstawowa w Partyni – 3 grupy (matematyka, język angielski);

Szkoła Podstawowa w Podborzu – 4 grupy (informatyka, język angielski, matematyka);

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim – 3 grupy (język angielski, matematyka, przyroda);

Szkoła Podstawowa w Rudzie – 2 grupy (matematyka, przyroda);

Szkoła Podstawowa w Zdziarcu – 2 grupy (matematyka, język angielski);

Szkoła Podstawowa w Żarówce – 2 grupy (przyroda, informatyka);

Niepubliczna Szkola Podstawowa w Dulczy Małej – 2 grupy x 40 godzin (przyroda, informatyka);

Zajęcia rozwijające:

Szkoła Podstawowa w Dąbiu – 3 grupy (informatyka, matematyka, język angielski)

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej – 3 grupy (język angielski, język niemiecki, informatyka);

Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej – 8 grup (informatyka, matematyka, język angielski, przedmioty przyrodnicze: eksperymenty fizyczne, eksperymenty chemiczne);

Szkoła Podstawowa w Janowcu – 4 grupy (matematyka, informatyka, język angielski);

Szkoła Podstawowa w Partyni – 6 grup (matematyka, język angielski, informatyka, przyroda);

Szkoła Podstawowa w Podborzu – 4 grupy (informatyka, język angielski, matematyka);

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim – 9 grup (język angielski, matematyka, informatyka, przyroda);

Szkoła Podstawowa w Rudzie – 3 grupy (informatyka, przyroda, jezyk angielski);

Szkoła Podstawowa w Zdziarcu – 3 grupy (informatyka, matematyka, zajecia geograficzno-astronomiczne);

Szkoła Podstawowa w Żarówce – 7 grup (przyroda, informatyka, robotyka);

Niepubliczna Szkola Podstawowa w Dulczy Małej – 7 grup x 40 godzin (przyroda, informatyka/robotyka, zajecia rozwijające kompetencje społeczne);

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu – 7 grup x 40 godzin (zajęcia komputerowe);

Łącznie w okresie od września 2019 roku do czerwca 2020 roku zostanie zrealizowanych 3008 godzin zajęć w 90 grupach, w których weźmie 599 udział  uczniów.

Ponadto w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dulczy Małej realizowane są zajęcia rehabilitacji ruchowej, a w szkole w Pniu – zajęcia rewalidacyjne.

Projekt Łączymy siły – działamy ! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki  realizowany jest z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu – 1.533.226,93 zł

Wartość dofinansowania – 1.456.454,77 zł, w tym dofinansowanie UE - 1.303.242,89 zł

2 października 2019