Wycieczka integracyjna

Powiększ
Wycieczka integracyjna
Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim udali się na wycieczkę integracyjną po Ziemi Tarnowskiej. Wyjazd klas pierwszych wpisuje się w wieloletnią tradycję szkoły. Co roku nowi uczniowie wraz z wychowawcami mają możliwość lepiej się poznać, zintegrować, a także miło i pożytecznie spędzić czas.

Najważniejszym punktem corocznego wyjazdu jest wizyta na cmentarzu w Ciężkowicach, gdzie spoczywa ksiądz Prałat  Kazimierz Zając. W tym roku przypada 25. rocznica śmierci księdza prałata. Kapłan był wieloletnim proboszczem parafii Radomyśl Wielki, katechetą i wychowawcą młodzieży. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, dobry kaznodzieja, spowiednik i organizator wielu prac budowlanych. Ksiądz Kazimierz Zając był kapłanem pracowitym, niestrudzonym, wytrwałym, szlachetnym i pobożnym. Ucząc młodzież starał się im wpoić ducha patriotyzmu i gorącego umiłowania ojczyzny. W czasie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych. Młodzież Zespołu Szkół każdego roku odwiedza grób księdza prałata w Ciężkowicach, modli się, porządkuje nagrobek, stawia kwiaty i zapala znicze. Poznaje także biografię kapłana, która dla współczesnego młodego człowieka może być wzorem wartości, którymi powinien się w życiu kierować. Wizyta to także lekcja historii i patriotyzmu.
Kolejnym punktem wycieczki jest wędrówka po Rezerwacie Skamieniałe Miasto, który jest częścią Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Już w 1931 roku rezerwat ten uznany został za zabytek przyrody. Rozciąga się pomiędzy doliną rzeki Białej a szczytem wzgórza Skała (367 m n.p.m.). Podczas spaceru można zobaczyć tu rozmaite formy skalne piaskowca, nieraz bardzo niezwykłe.
Rezerwat jest przykładem tzw. skalnego miasta – zespołu skał zgrupowanych na niewielkiej powierzchni i tworzących przeróżne kształty. Tutaj każda forma ma swoją nazwę, a bardzo często też wiąże się z nią jakaś legenda, mająca tłumaczyć sposób ich powstania i taki właśnie wygląd. Są tu więc skały podobne do ludzi i zwierząt, przedmiotów czy miejsc.
Młodzież miała też możliwość zwiedzić i poznać historię zabytkowych kościołów w Tuchowie i w Tropiu. Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej jest to jedno z najstarszych i najliczniej odwiedzanych sanktuariów w południowo – wschodniej Polsce. Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika z klasztorem redemptorystów w Tuchowie to murowany barokowy kościół przyklasztorny (od 1951 roku parafialny) w Tuchowie, sanktuarium maryjne i miejsce pielgrzymkowe diecezji tarnowskiej, od 2010 bazylika mniejsza. Obok kościoła znajdują się zabudowania klasztoru zgromadzenia redemptorystów, którzy opiekują się tym sanktuarium, wybudowane w końcu XIX wieku. W Tropiu znajduje się Kościół parafialny pw. Świętych Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta –romańska budowla z przełomu XI/XII w. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Małopolsce. Położony na stromej skale nad brzegiem Dunajca wygląda malowniczo.
Wyjazd uczniów buł bardzo udany. Pogoda dopisała, humory także. Młodzież miała okazję nie tylko lepiej się poznać, zaprzyjaźnić, ale także miło i pożytecznie spędzić czas. Ponadto wyjazd to zawsze cenna lekcja historii i patriotyzmu.

22 października 2019