Zbierali elektrośmieci

Powiększ
Zbierali elektrośmieci
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie wziął udział w akcji ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Działanie, którego celem była edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zebraliśmy 730 kg elektrośmieci i w zamian otrzymaliśmy bon wymienny na nagrody rzeczowe w wysokości 143 zł. Selektywna zbiórka elektrośmieci, demontaż w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji i pierwiastków chroni środowisko naturalne przed skażeniem.

31 października 2019