Pierwszaki ślubowały

Powiększ
Pierwszaki ślubowały
30 października odbyła się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowcu uroczystość ślubowania klasy I.

Pierwszoklasiści zaprezentowali swoim starszym kolegom, nauczycielom i rodzicom część artystyczną pt. „Pierwszaki na medal”. Prezentując swoje umiejętności zdobywali medale z zakresu: wiedzy polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, tańca, śpiewu, znajomości wiedzy o swoim kraju oraz z zakresu bezpieczeństwa. Udanym występem udowodnili wszystkim, że w pełni zasługują na miano uczniów klasy I. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie – ślubowanie i  zostali pasowani przez dyrektor szkoły Annę Cetnar na uczniów Szkoły Podstawowej w Janowcu. Własnoręcznym podpisem i odciskiem swojego palca przypieczętowali ważność, iż zostali już pełnoprawnymi uczniami klasy I.

 Od wychowawczyni otrzymali gratulacje i dyplomy potwierdzające przynależność do grona braci uczniowskiej oraz kolorowe teczki na świadectwa i dyplomy. Starsi koledzy złożyli im życzenia, przekazali cenne uczniowskie wskazówki oraz wręczyli drobne upominki. Rodzice obdarowali maskotkami – kredkami i słodkimi kuferkami oraz zaprosili na wspaniałe przyjęcie.

 Nad przebiegiem uroczystości czuwała wychowawczyni klasy I Małgorzata Krzystyniak.

7 listopada 2019