Z myśliwymi

Powiększ
Z myśliwymi
W NSP w Dulczy Małej odbyło się spotkanie z myśliwymi, którego celem było zapoznanie z rolą, jaką pełnią w lesie, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Darz Bór – tymi słowami panie z Tarnowskiego Klubu Dian powitały wszystkich uczniów i z wielkim entuzjazmem zaczęły opowiadać dzieciom o swoich zainteresowaniach. Dzieci dowiedziały się, jaką rolę odgrywa myśliwy w życiu lasu. Nasi goście zwrócili uwagę na konieczność dbania o zwierzęta, dokarmiania ich zimą, szanowania ich środowiska naturalnego. Pani Sylwia pokazała zdjęcia zwierząt leśnych i w skrócie scharakteryzowała ich warunki życia. Przypomniała także o zasadach właściwego zachowania się w lesie.
Następnie panie myśliwe zaprezentowały swoje akcesoria łowieckie, które wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci. Wśród nich znalazł się tradycyjny mundur leśny i myśliwski, trofea myśliwskie takie jak poroże jelenia, kozła czy byka, oręż dziczy, sygnałówka myśliwska Pless, rogi myśliwskie, wabik na lisa i inne. Ale to nie koniec wrażeń. Gra na rogu myśliwskim dodała atrakcyjności spotkaniu. Diany zaprezentowały dźwięki przypominające odgłosy poszczególnych zwierząt leśnych oraz sposoby przywoływania zwierzyny.

Dla uczniów ważna była także informacja, jak dzieci i dorośli powinni zachować się podczas niespodziewanego spotkania z mieszkańcami lasu. Na pożegnanie dzieci wręczyły miłym gościom upominek za poświęcony czas i przekazanie cennej wiedzy, zapraszając jednocześnie na kolejne spotkanie.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do szkoły i żywe słowo, jakie na pewno w otoczeniu wspaniałych trofeów i dźwięków rogu myśliwskiego, na długo dzieci zapamiętają, dziękujemy za dzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, które umożliwiły naszym dzieciom poznanie pracy myśliwego. Życzymy satysfakcji z wypełniania obowiązków zawodowych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

19 grudnia 2019