Dom pomocy dla seniorów

Powiększ
Dom pomocy dla seniorów
Już w maju seniorzy zamieszkujący naszą gminę będą mogli skorzystać z Dziennego Domu Pomocy w Radomyślu Wielkim. Placówka będzie mogła przyjąć 20 osób.

 

Dzienny Dom Pomocy będzie funkcjonował w strukturach Stowarzyszenia „Nasza Gmina”. Jego siedzibą będzie budynek zlokalizowany przy ul. Krasińskiego 1 w Radomyślu Wielkim. Na jego funkcjonowanie stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł w ramach RPO WP na lata 2014-20 (działanie 8.3). Całkowita wartość projektu wyniesie nieco ponad 2 mln zł. Realizacja projektu przewidziana jest do 31 grudnia 2023 r.

Dla kogo?

Dzienny Dom Pomocy rozpocznie działalność w maju i będzie zapewniał 20 miejsc dla seniorów w wieku: kobiety 60+ i mężczyźni 65+. Placówka będzie zapewniać 8-godzinną ofertę usług w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników, w tym: zapewnienie śniadania i obiadu w formie cateringu; poradnictwo psychologiczne, logopedyczne i dietetyczne; zajęcia ruchowe: nordic walking; trening budżetowy; trening kompetencji społecznych; trening pamięci; zajęcia taneczne; wyjazdy integracyjno – aktywizacyjne; spotkania i prelekcje. Dodatkowo uczestnicy będą mieli zapewniony transport busem do Dziennego Domu Pobytu w Radomyślu Wielkim.

Rekrutacja rozpoczęta

Od poniedziałku trwa nabór chętnych do placówki. Rekrutacja będzie prowadzona do 17 kwietnia br. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i złożenie ich w biurze  w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym pod adresem Pień 41, 39-310 Radomyśl Wielki. Bliższe informacje i formularze rekrutacyjne zostały zamieszczone na stronie www.nasza-gmina.org

3 marca 2020