Mieszkańcy obsługiwani w Punkcie Obsługi

Powiększ
Mieszkańcy obsługiwani w Punkcie Obsługi
Aby polepszyć komfort obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim na czas trwania epidemii koronawirusa uruchomiono Biuro Obsługi.

 

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim w czasie epidemii koronawirusa funkcjonuje i realizuje obsługę mieszkańców przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przyjęte rozwiązania pozwalają na płynną realizację zadań, a mieszkańcy mają możliwość załatwiania swoich spraw.

Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy. Obowiązują jednak pewne ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą. Mieszkańcy we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem ePUAP.

W przypadkach, które wymagają osobistej obecności w Urzędzie, obowiązuje zakaz poruszania się po Urzędzie. Strony  obsługiwane są natomiast w specjalnie utworzonym na czas epidemii Biurze Obsługi, który mieści się na parterze Urzędu w pokoju nr 9 (tuż przy wejściu głównym). Należy pamiętać, że nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

14 maja 2020