Wszystkiego co najlepsze na emeryturze

Powiększ
Wszystkiego co najlepsze na emeryturze
8 czerwca odbyło się oficjalne pożegnanie długoletnich urzędniczek Urzędu Miejskiego i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, które przeszły na emeryturę.

 

Z etatową pracą w magistracie pożegnały się Janina Kozub - główna księgowa urzędu; Stanisława Polak - główna księgowa GZEAS  i Alina Ogorzałek - inspektor ds. płac GZEAS w Radomyślu Wielkim.

Pani Janina pracę w ówczesnym Urzędzie Gminy rozpoczęła 1 czerwca 1977 r. zaraz po maturze, którą zdała w Liceum Zawodowym przy mieleckim ekonomiku. Pracowała w dziale podatkowym, po czym po dwóch latach skierowano ją do Zakładu Remontowo-Budowalnego przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Radomyślu Wielkim, gdzie została główną księgową. Po jego rozwiązaniu w 1983 r. powróciła do urzędu i zajmowała się najpierw księgowością podatkową, a następnie budżetową. Rok temu została główną księgową i zarazem kierownikiem Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego.

Pani Stanisława Polak przepracowała w magistracie przy ul. Rynek 32 niemal 43 lata. Do ówczesnego Urzędu Gminy przyjęta została po maturze, którą zdała w Liceum Ekonomicznym w Mielcu w 1977 r.

Rok później również po zdaniu matury w Technikum Rolniczym w Rzemieniu do urzędu przyjęto Alinę Ogorzałek. Obie panie pracowały w księgowości. Po utworzeniu GZEAS-u w 1999 r. także obie przeszły do tej nowej jednostki organizacyjnej Gminy zajmującej się obsługą administracyjną i finansową szkół. Pani Stanisława pełniła funkcję głównej księgowej, a pani Alina inspektora ds. płac. Dodajmy również, że w międzyczasie wszystkie trzy panie podnosiły swoje kwalifikacje, m.in. ukończyły dwuletnie studium z rachunkowości w Wyższej Szkole Nowych Technologii w Dębicy.

W ich oficjalnym pożegnaniu uczestniczyli burmistrz Józef Rybiński, jego zastępca Jarosław Godek, skarbnik Leszek Jagoda, sekretarz Maria Należna i dyrektor GZEAS Andrzej Przybyszewski.

W imieniu pracowników urzędu podziękowania za długoletnią i sumienną pracę oraz życzenia długiej emerytury w zdrowiu i spokoju szacownym emerytkom złożył burmistrz: - W imieniu nas wszystkich chcę wam podziękować za tę służbę na rzecz mieszkańców. Chcę również podziękować i wyrazić wdzięczność za to, że byłyście dobrymi pracownikami. Życzę wam, drogie panie, abyście mogły korzystać z tego wolnego czasu, który będziecie mieć; pociechy z wnuków, którymi się też pewnie będziecie zajmować; aby to piękne życie na emeryturze przynosiło wam wiele radości.

Oprócz życzeń, odchodzące na emeryturę urzędniczki otrzymały symboliczne podarunki i okolicznościowe listy.

10 czerwca 2020