Odszedł zasłużony społecznik

Powiększ
Odszedł zasłużony społecznik
Z przykrością informujemy, że zmarł Jan Ziobroń, Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki.

Urodził się 1 stycznia 1937 r. w Tarnowie. Był synem Wojciecha (oficera WP I ZWZ-AK) i Marii z domu Wolińska. Z wykształcenia geograf, z zawodu nauczyciel i urzędnik, z zamiłowania historyk regionalista, społecznik i dziennikarz. Pracował w szkołach podstawowych m.in. w Dulczy Wielkiej, Słabowie (pow. Mrągowo) - kierownik szkoły, Piaskach Drużków - dyrektor, Żarówce – dyrektor i Radomyślu Wielkim. Będąc sekretarzem radomyskiego urzędu przyczynił się do powstania w Radomyślu filii Zespołu Szkół Rolniczych w Brniu i w latach 1981-84 był jej kierownikiem. W 1985 skupił wokół siebie miłośników historii Radomyśla oraz gminy i założył Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Radomyskiej. Doprowadził do powstania szeregu miejsc pamięci narodowej, m.in. pomnika Holocaustu w Radomyślu Wielkim i lotników PSP na Zachodzie, wywodzących się z ziemi radomyskiej. Zorganizował odsłonięcie 10 tablic pamiątkowych poświęconych ludziom wywodzącym się z terenu miasta i gminy. Zorganizował i prowadził społecznie przez 15 lat Regionalną Izbę Pamięci. Przez ponad 10 lat wydawał lokalny miesięcznik „Ziemia Radomyska” (w 1990-2001 r., 131 numerów). Napisał i wydał 9 książek o Radomyślu Wielkim i gminie oraz sławnych postaciach i organizacjach ziemi radomyskiej.

Pokój Jego Duszy. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje.

26 czerwca 2020