Dzienny Dom Pomocy już działa!

Powiększ
Dzienny Dom Pomocy już działa!
6 lipca swoją działalność rozpoczął Dzienny Dom Pomocy w Radomyślu Wielkim.

 

Do placówki mieszczącej się na ul. Krasińskiego 1 w Radomyślu Wielkim, przyjechało 10 uczestników wyłonionych w ramach pierwszej rekrutacji. Seniorzy mieli okazję zapoznać się z kadrą placówki, ofertą DDP, a także zawiązali ze sobą nowe znajomości.

Działalność Dziennego Domu Pomocy zawdzięczamy Stowarzyszeniu „Nasza Gmina”, które realizuje zadanie finansowane ze środków UE w ramach projektu „Dzienny Dom Pomocy w Radomyślu Wielkim”, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Pragniemy przypomnieć, że nabór uczestników nadal trwa i prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszenia prosimy kierować pod numery telefonów: (14) 68 17 408 lub 694 437 367.

9 lipca 2020