Zapisy do żłobka

Powiększ
Zapisy do żłobka
Stowarzyszenie „Nasza Gmina” ogłasza nabór dzieci do Niepublicznego Żłobka „Radosny Maluszek” w Radomyślu Wielkim.

 

Zapisy będą trwały do 1 do 23 października 2020 r., a ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 30 października 2020 roku. Bliższe informacje i wzory dokumentów są do pobrania na stronie Stowarzyszenia:

www.nasza-gmina.org.

Informacji na temat zasad funkcjonowania żłobka i zapisów udziela dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Radosny Start” w Radomyślu Wielkim, mgr Agnieszka Rusin, nr tel. 14 68 20 705.

Tytuł Projektu:

Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Radomyśl Wielki, ułatwiający rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy

BENEFICJENT: Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

PARTNER: Gmina Radomyśl Wielki

Cel Projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej i szans utrzymania pracy 30 osób, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych w Gminie Radomyśl Wielki, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w tym z niepełnosprawnościami).

Dofinansowanie Projektu z UE: 1.159.164,75 PLN

29 września 2020