Nowe laptopy dla szkół

Powiększ
Nowe laptopy dla szkół
Gmina Radomyśl Wielki realizując Program „Zdalna Szkoła+” zakupiła dla szkół podstawowych kolejne nowe komputery. Tym razem, dzięki dotacji wynoszącej niemal 105 tys. zł, zakupiono 53 laptopy.

Sprzęt zostanie przekazany szkołom podstawowym na terenie Gminy. Będzie on służył zarówno w pracy bieżącej placówek, jak też – w przypadku wprowadzenia nauczania zdanego – będzie mógł być użyczony uczniom lub nauczycielom. Jest to kolejna w tym roku transza sprzętu elektronicznego, służącego poprawie jakości nauczania w szkołach.

7 października 2020