Zmiany w funkcjonowaniu urzędu

Powiększ
Zmiany w funkcjonowaniu urzędu
Od dzisiaj (12 października) w Urzędzie Miejskim, GOPS-ie i GZEAS-ie w Radomyślu Wielkim sprawy załatwiane są telefonicznie, mailowo i poprzez platformę e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu. Kontakt osobisty w urzędzie możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić telefonicznie (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem).

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na chorobę covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki, a także w celu zapobiegania jej rozprzestrzeniania się, informujemy, że:

- w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim od 12 października sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr. tel.:

    Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Sekretariat – 14 680 70 50

    Urząd Stanu Cywilnego – 14 680 70 61

    Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe – 14 680 89 04

    Sprawy podatkowe – 14 680 89 01, 14 680 89 00

    Skarbnik, Księgowość – 14 680 70 54, 14 680 89 05

    Ochrona środowiska – 14 680 89 16

    Budownictwo – 14 680 70 53

    Inwestycje – 14 680 70 60

    Ewidencja ludności, dowody osobiste – 14 680 70 68

    Opłaty za gospodarowanie odpadami – 14 680 70 59

    Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 14 680 70 52

oraz drogą pocztową lub poprzez e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu oraz pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl;

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim:

    Dyrektor GOPS – 14 681 14 22

    Z-ca Dyrektora, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc społeczna – 14 686 50 77

    Pracownicy socjalni – 14 681 97 22

    Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – 14 682 99 75

oraz drogą elektroniczną: gops@gops.radomyslwielki.pl

W sprawach pilnych, których nie ma możliwości załatwienia telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem możliwy jest kontakt osobisty w urzędzie (interesanci proszeni są o użycie dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych). Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki lub przyłbicy.

Za utrudnienia przepraszamy.

12 października 2020