Święto pracowników oświaty

Powiększ
Święto pracowników oświaty
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty.

 

Przypomnijmy, że Dzień Edukacji Narodowej ustanowiony został dla upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r., która była pierwszą w Polsce, jak i w Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty.

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za codzienny trud, jaki wkładacie w swoją niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę, za wasze zaangażowanie i odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia Polaków, za przekazywanie im umiejętności społecznych i postaw patriotycznych.

Chcemy również pogratulować wszystkich osiągnięć: awansów zawodowych, zdobytych nagród i uznania. Gratulujemy również dokonań Państwa uczniów: tych codziennych w szkołach, jak i podczas olimpiad i konkursów, do których ich przygotowujecie. Bądźcie z nich dumni, bowiem zdolni uczniowie, osiągający sukcesy, to powód do satysfakcji, tak dla rodziców, jak i dla nauczycieli.
W tym trudnym czasie pandemii koronawirusa życzymy również dużo sił do pracy i zdrowia tak dziś bezcennego, a także spokoju, sukcesów zawodowych i osobistej satysfakcji.

14 października 2020