KGW w Zdziarcu zrealizowało grant

Powiększ
KGW w Zdziarcu zrealizowało grant
Dzięki realizacji grantu w ramach wniosku LGD PROWENT Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziarcu pozyskało wyposażenie kuchenne w postaci kuchni gazowej i taboretu gazowego. Zostało ono zamontowane w siedzibie KGW, która mieści się w Wiejskim Domu Kultury.

Operacja pn. „Zakup wyposażenia kuchennego dla KGW w Zdziarcu” ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocję obszaru LGD PROWENT. Zakupione kuchenka i taboret gazowy będą wykorzystywane na potrzeby organizacji różnych imprez dotyczących kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji zadania Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziarcu doposażone zostało w wyposażenie kuchenne w postaci kuchni gazowej pięciopalnikowej wraz z piekarnikiem elektrycznym i taboretu gazowego jednopalnikowego, które jest wykorzystywane przy organizacji imprez dotyczących zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, m.in. kulinarnego. Przy wykorzystaniu zakupionego wyposażenia będą przygotowywane tradycyjne potrawy oparte na lokalnych recepturach na różnego rodzaju imprezach. Bezpośrednimi odbiorcami operacji są członkowie KGW w Zdziarcu (w tym osoby z grup defaworyzowanych: osoby powyżej 50. roku życia), którzy wykorzystują wyposażenie do przygotowywania różnych potraw na imprezy zachowujące lokalne dziedzictwo. Z kolei pośrednimi odbiorcami są mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki, a także terenu LGD PROWENT, w tym osoby z grup defaworyzowanych: niepełnosprawni, młodzież, bezrobotni, osoby powyżej 50. roku życia, którzy uczestniczyć będą w organizowanych imprezach. Zadanie służy także promocji walorów turystycznych i kulturowych obszaru LGD PROWENT.

27 października 2020