Stroje szlacheckie dla Stowarzyszenia Impuls

Powiększ
Stroje szlacheckie dla Stowarzyszenia Impuls
Dzięki realizacji grantu w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania PROWENT Stowarzyszenie Impuls pozyskało cztery komplety polskich strojów szlacheckich, z których będzie korzystała grupa rekonstrukcyjna działająca w ramach tej organizacji.

Zadanie wpisało się w operacje dotyczące zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez doposażenie lokalnych podmiotów w urządzenia umożliwiające kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów. Służy także promocji walorów historycznych, turystycznych i kulturowych obszaru LGD PROWENT.

Przedsięwzięcie polegało na doposażeniu Stowarzyszenia Impuls z Rudy w polskie stroje szlacheckie męskie, które mogą być wykorzystywane przy organizacji „żywych lekcji historii”, imprez patriotycznych i wydarzeń dotyczących zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także historycznego.

Dzięki realizacji grantu Stowarzyszenie zakupiło cztery komplety strojów składających się z: kontusza (staropolska szata wierzchnia pluszowa lub welurowa), żupana (szata noszona pod kontuszem wykonana z tkaniny dwustronnej typu żakardowego); materiałowego pasa do przepasania, czapki z futerka z piórkiem i butów, a uzupełnieniem stroju jest replika szabli husarskiej z paluchem wraz z pochwą. Koszt przedsięwzięcia to 7685 złotych i w całości został pokryty ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poznanie historii swojego kraju, a także tej lokalnej "małej ojczyzny" poprzez ukazanie w nowym świetle ważnych wydarzeń historycznych jest ciekawym sposobem zdobywania i poszerzania wiedzy, o tym co minione, zarówno dla samych odtwórców, jak i odbiorców. Niejednokrotnie działania entuzjastów doprowadzają do odświeżenia pamięci społeczeństwa, tworzą i uzupełniają izby pamięci. Poprzez „żywe lekcje historii”, mamy szansę wyobrazić sobie prawdopodobny przebieg wydarzeń historycznych. Udział w atrakcyjnie przygotowanych wydarzeniach patriotycznych, historycznych czy dotyczących krzewienia lokalnego dziedzictwa jest ciekawą alternatywą spędzania czasu wolnego. Taką alternatywę w postaci wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem zakupionych strojów przedstawia Stowarzyszenie Impuls.

3 listopada 2020