Laptopy w bibliotece

Powiększ
Laptopy w bibliotece
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim zostało beneficjentem programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 16.320,00zł oraz wkładu własnego 2.880,00zł centrum kultury zakupiło 6 laptopów.

10 listopada 2020