Szkoła w chmurze

Powiększ
Szkoła w chmurze
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim dołączyła do sieci Szkół w Chmurze Microsoft, które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania.

 

Radomyska podstawówka bazuje na technologii Microsoft, integruje nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
Szkoła wykorzystuje technologię Microsoft do wsparcia zarządzania placówką. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy korzystają z usługi Office 365, w szczególności aplikacji Microsoft Teams, OneNote. Udział w programie potwierdzony jest listem gratulacyjnym oraz tabliczką "Szkoła w Chmurze Microsoft", która została zamieszczona przy wejściu głównym do placówki.

2 grudnia 2020