Gimnazjum w książce

Powiększ
Gimnazjum w książce
Gmina Radomyśl Wielki wydała książkę pt. „20 lat Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim” podsumowującą działalność tej placówki.

 

Funkcjonowanie gimnazjów historycznie i chronologicznie można zamknąć pomiędzy dwoma datami: 1999 i 2019. Kiedy fakt likwidacji tego typu szkół stał się nieodwołalny, powstał pomysł utrwalenia tych 20 lat w postaci publikacji, bowiem Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II już na stałe wpisało się w historię Radomyśla Wielkiego.

Autorką książki jest dr Maria Przybyszewska, nauczycielka historii z gimnazjum. Całość powstała na podstawie dokumentów szkolnych: Księgi Uczniów, Księgi Absolwentów, Protokołów Rad Pedagogicznych, Statutu, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i corocznie opracowywanych: Koncepcji Pracy Szkoły, oraz programów profilaktycznego, wychowawczego i promującego zdrowie. W książce bez problemu można odnaleźć sukcesy uczniów. Całość dopełniają wspomnienia absolwentów i nauczycieli, a także liczne zdjęcia. Może po latach ktoś odnajdzie w tej publikacji swoją młodość i wróci do wspomnień.

10 grudnia 2020