Zmarł długoletni samorządowiec

Powiększ
Zmarł długoletni samorządowiec
24 lutego w wieku niemal 73 lat zmarł Kazimierz Dudek, były sołtys Podborza, prezes miejscowej OSP i radny Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 27 lutego. Wyprowadzenie ciała śp. Kazimierza z kaplicy cmentarnej w Zgórsku do kościoła parafialnego odbędzie się o godz. 12.40. Msza św. pogrzebowa odbędzie się o godz. 13.00. Po niej ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Kazimierz Dudek urodził się 3 marca 1948 r. w Podborzu, w domu Ludwika i Honoraty. W 1966 r. zdał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu, a sześć lat później ukończył studia na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera (specjalność stopy żelaza i metali nieżelaznych), z propozycją pozostania na uczelni jako pracownik naukowy. Niemniej, jako stypendysta WSK PZL Mielec, podjął pracę w Pionie Głównego Metalurga WSK, początkowo, jako technolog, później specjalista-technolog. Złożył ponad 30 wniosków racjonalizatorskich, które skutkowały sporymi oszczędnościami dla zakładu.

W 1994 r. odszedł z WSK i założył wraz z wspólnikami firmę z siedzibą w Rzędzianowicach, z którą związany był do śmierci.

Od młodzieńczych lat działał społecznie na rzecz swojej rodzinnej miejscowości, angażował się w różne lokalne przedsięwzięcia. Ta działalność doprowadziła go w końcu do funkcji radnego Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim (dwie kadencje w latach 2002 – 2010). Następnie w 2011 r. wybrany został sołtysem Podborza i był nim do 2019 r. W 2011 r. został też prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Podborzu. Funkcje te pełnił z pełnym zaangażowaniem, co miało odbicie w przeprowadzanych inwestycjach, np.  w modernizacji szkoły podstawowej, dróg, budowie chodników, kanalizacji, oddaniu do użytku budynku dla strażaków i piłkarzy. Był współorganizatorem wszelkich uroczystości odbywających się na terenie Podborza i Zgórska np. pikniku partyzanckiego czy dożynek.

Za swoją pracę zawodową i społeczną wyróżniony został szeregiem podziękowań i dyplomów. Otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony Racjonalizator Produkcji oraz odznaczenia strażackie (wzorowy strażak, brązowy, srebrny i złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa). W uznaniu zasług dla gminy i rodzinnej miejscowości Burmistrz Radomyśla Wielkiego wystąpił do Rady Miejskiej o pośmiertne odznaczenie go medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.

25 lutego 2021