Złóż wniosek na 500+

Powiększ
Złóż wniosek na 500+
Można już składać wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022.

 

Od 1 lutego można to robić drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl , bankowość elektroniczną, oraz Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS). Natomiast od 1 kwietnia wnioski można składać w formie tradycyjnej papierowej (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS Radomyśl Wielki).

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu zarażeniu zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Zapewni to również sprawne załatwienie sprawy.

Nowy okres zasiłkowy programu „Rodzina 500+” będzie obowiązywał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Termin ustalenia prawa do świadczenia 500+ oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. W przypadku tych złożonych:

do 30 kwietnia br. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca br.;

od 1 do 31 maja – wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca;

od 1 do 30 czerwca – wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia;

od 1 do 31 lipca – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września;

od 1 do 31 sierpnia – wypłata świadczenia nastąpi do 31 października;

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz załącznik dostępne są na:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Załączniki do wniosku w przypadku przebywania jednego z członków rodziny poza granicami kraju: https://rzeszow.uw.gov.pl/koordynacja/druki-do-pobrania/

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze „500+” on-line:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

500+ w gminie Radomyśl Wielki

W ciągu niemal pięciu lat funkcjonowania programu od 1 kwietnia 2016 do 28 lutego 2021 r. przyznano decyzję o świadczeniach dla 3567 osób. Liczba rodzin objętych świadczeniem sięgnęła 2050, a liczba osób w rodzinach 7183, w tym dzieci 3902. W sumie w tym okresie wypłacono 65,556 mln zł.

Kwota świadczeń w poszczególnych latach:

2016 – 8,98 mln zł

2017 – 12,2 mln zł

2018 – 11,68 mln zł

2019 – 14,14 mln zł

2020 – 17,14 mln zł

2021 (styczeń, luty) – 1,42 mln zł

22 marca 2021