Stypendystki premiera

Powiększ
Stypendystki premiera
Dwie uczennice Zespołu Szkół znalazły się w gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia i bardzo wysokie wyniki w nauce.

 

Nagrodzone zostały: Klaudia Kużdżał z klasy III Technikum i Joanna Eliza Skrzyniarz z klasy II Technikum. Stypendium jest formą wyrażenia uznania dla młodzieży odznaczającej się znacznymi osiągnięciami edukacyjnymi. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre.

26 marca 2021