Zawyją syreny

Powiększ
Zawyją syreny
Jutro (czwartek, 20 maja) między godz. 8:00 a 12:00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie województwa.

Celem  treningu będzie weryfikacja skuteczności procedur ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z powietrza oraz określenie na podstawie wniosków dalszych kierunków doskonalenia wojewódzkiego systemu ostrzegania powietrznego.

Podczas treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe  w jednostkach OSP na terenie gminy i za ich pośrednictwem nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Akcja zostanie przeprowadzona w związku z  zarządzeniem Nr 123/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 maja br. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa podkarpackiego treningu systemu ostrzegania  i alarmowania ludności o zagrożeniu z powietrza odbędzie się w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pn. „RENEGADE/SAREX-21”.

19 maja 2021