Urzędnicy pomogą w pozyskaniu dotacji

Powiększ
Urzędnicy pomogą w pozyskaniu dotacji
W Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim działa już punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” (pokój nr 13).

 

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki będą mogli skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, jak również uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat programu.

Pracownicy będą udzielać informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, a także wspierać wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. Będą też pomagać beneficjentom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność i kompletowaniu wymaganych załączników.

Konsultacje prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek 8:00-10:00

- wtorek 7:30-9:30

-środa 7:30-9:30

-czwartek 13:30-15:30

-piątek 13:30-15:30

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu (14) 680 70 60 i 504 034 268.

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu, bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących reżimów i wymogów sanitarnych. Zachęcamy do korzystania z punktu!

O programie

„Czyste Powietrze” to program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, jak również na przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić:

  • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
    przy rocznych dochodach wnioskodawcy do 100 000 zł ,
  • do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
    przy miesięcznych dochodach na osobę do 1400 zł (gospodarstwo wieloosobowe) oraz do 1960 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Na co?

·Wymiana, zakup i montaż nowego źródła ciepła

·Instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w tym kolektory słoneczne i pompa ciepła do samej cwu)

·Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

·Mikroinstalacja fotowoltaiczna

·Ocieplenie przegród budowlanych

·Stolarka okienna

·Dokumentacja (dokumentacja projektowa, ekspertyzy)

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz stronie internetowej Programu Czyste Powietrze:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

https://czystepowietrze.gov.pl/

24 maja 2021