Obserwatorium z nominacją

Powiększ
Obserwatorium z nominacją
Nasz projekt został nominowany w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, którego celem jest ukazanie rozwoju naszego województwa poprzez wykorzystanie funduszy unijnych.

 

Po przeanalizowaniu wszystkich zakończonych projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Kapituła zaprosiła 65 wnioskodawców do udziału w konkursie. 45 spośród nich przesłało swoje zgłoszenia. Kapituła pod przewodnictwem Wioletty Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, oceniła przekazane zgłoszenia. W pierwszej kolejności członkowie jury indywidualnie oceniali projekty. Po zsumowaniu punktów powstała lista rankingowa, która ułatwiła pracę podczas pierwszego spotkania Kapituły 24 czerwca br. Niemniej ze względu na wyrównaną stawkę wybór nie był łatwy.

W wyniku obrad Kapituła nominowała 25 projektów zrealizowanych przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (po pięć w każdej kategorii konkursowej). Po przeprowadzeniu wizyt u nominowanych, zebraniu materiału fotoreporterskiego i przygotowaniu raportu Kapituła wskaże zwycięzców w każdej kategorii. Swojego „Mistrza” wybiorą też internauci, którzy będą mogli głosować na swoich faworytów na początku września.

Gmina Radomyśl Wielki nominowana została w kategorii Kreatywny region za projekt "Poprawa infrastruktury dydaktycznej w gminie Radomyśl Wielki" (dotyczył budowy obserwatorium astronomicznego i doposażenia ówczesnego gimnazjum w nowoczesne pomoce dydaktyczne). Pozostałe projekty nominowane w tej kategorii to:
Jarosław Magiczne Miasto - Zgłaszający: Gmina Miejska Jarosław

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu - Zgłaszający: Gmina Miejska Mielec

Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii - Zgłaszający: Gmina Dębica

Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej - Zgłaszający: Powiat Ropczycko-Sędziszowski

8 lipca 2021