Szkoła muzyczna już kształci

Powiększ
Szkoła muzyczna już kształci
1 września 68 uczniów rozpoczęło naukę w Szkole Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim. W niedzielę, 5 września, odbyło się oficjalne rozpoczęcie jej działalności.

W uroczystej inauguracji udział wzięli licznie zgromadzeni uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, samorządowcy, ludzie kultury oraz zaproszeni goście. Bezpośrednio przed nią sprawowana była msza św. w intencji szkolnej społeczności.

Oficjalne otwarcie
Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomyślu Wielkim powstała na mocy porozumienia podpisanego przez burmistrza Józefa Rybińskiego oraz Wicepremiera RP, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego, a także na mocy uchwały radomyskiej Rady Miejskiej z 24 maja br. Podczas inauguracji oczytał ją przewodniczący RM Jan Miękoś.
W ramach oficjalnego rozpoczęcia działalności placówki burmistrz Józef Rybiński, poseł Fryderyk Kapinos, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak i uczennica szkoły Julia Olchawa, wykonali gamę C-dur. Skąd taka forma? - Te kilka prostych dźwięków to podstawa muzyki, to pierwsze ćwiczenie, którego uczą się adepci różnych instrumentów, ale też w tej tonacji wielcy kompozytorzy tworzyli swe dzieła, np. Mozart – Symfonię Jowiszową czy Beethoven – I Symfonię – wyjaśnił prowadzący uroczystość Krzysztof Babiarz.

Wsparcia nie brakowało
Nie byłoby inauguracji działalności szkoły w tym roku, gdyby nie przychylność wielu osób, ich dobre rady i sugestie. - Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej szkoły. Zawdzięczamy ją osobistej decyzji wicepremiera Piotra Glińskiego, który szefuje Ministerstwu Kultury. Niemniej na pewno nie byłoby jej już teraz, bez osobistego zaangażowania i wsparcia posła Fryderyka Kapinosa. Serdecznie obu panom dziękujemy – przyznał burmistrz. - Dziękujemy za otwartość na naszą inicjatywę, przychylność i dobre rady panu Szczepaniakowi, dyrektorowi Kuskowi, władzom gminy Niwiska i dyrekcji tamtejszej szkoły muzycznej, a także panu prof. Siedlikowi i doktorowi Gładyszowi. Wasza pomoc i wsparcie były nieocenione. To piękne, że w potrzebie można liczyć na życzliwych ludzi – skomentował włodarz.
Kilka, najbardziej zasłużonych dla powstania szkoły, osób władze samorządowe wyróżniły pamiątkowymi grawertonami. Z rąk Józefa Rybińskiego i Jana Miękosia odebrali je: poseł Fryderyk Kapinos, wizytator CEA Krzysztof Szczepaniak, prof. Włodzimierz Siedlik, dr Ryszard Kusek – dyrektor PSM w Mielcu, dr Jan Gładysz, były dyrektor SM w Tuchowie i Dorota Wilk, dyrektor SM w Niwiskach. Grawerton trafił także do wicepremiera Piotra Glińskiego, który nie mógł co prawda uczestniczyć w inauguracji, ale przesłał list gratulacyjny i zapowiedział swoją wizytę w Radomyślu Wielkim.

Okno na artystyczny świat
Społeczność szkolna nowej placówki podziękowała również burmistrzowi za inicjatywę dotyczącą powstania najpierw ogniska muzycznego, a teraz szkoły. Słowa uznania także przybrały formę symbolicznej statuetki, którą wręczył Paweł Stanosz, pełniący obowiązki dyrektora radomyskiej Szkoły Muzycznej. - Osobiście przyznaję, że lubię muzykę, lubię śpiewać, a kiedyś też próbowałem sił na harmonijce i akordeonie. Inicjatywa powstania szkoły muzycznej to kontynuacja myśli o tym, że jeśli jako gmina chcemy zatrzymać młodych ludzi u nas, to musimy im organizować odpowiednie warunki do życia. Nie tylko odpowiednią infrastrukturę, ale też np. coś dla ducha. Dlatego właśnie chcieliśmy założyć taki ośrodek kształcenia u nas, tym bardziej, że były też takie sygnały od rodziców – przyznał burmistrz. - Mamy świadomość, że dzieci z terenów wiejskich i małomiasteczkowych mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej. Chcemy, aby w naszym gminnym systemie edukacji znalazło się miejsce dla każdego ucznia, który będzie mógł rozwijać swoje pasje. Mamy wielofunkcyjne zaplecze sportowe w samym miasteczku, ale też boiska wielofunkcyjne w terenach wiejskich, wybudowaliśmy Obserwatorium Astronomiczne, doposażamy placówki oświatowe i organizujemy dodatkowe zajęcia. Powstanie szkoły muzycznej jest doskonałym uzupełnieniem naszej szerokiej oferty edukacyjnej. Dla wielu z tych uczniów może ona okazać się przysłowiowym oknem na świat, otwierającym drogę do kariery artystycznej. Robimy to też po to, aby odciągnąć dzieci i młodzież od komputerów i internetu, które nieroztropnie używane, niosą ze sobą problemy zdrowotne i wychowawcze – dodał.

Pełnoprawni uczniowie
Ostatnim punktem uroczystości było pasowanie na uczniów Szkoły Muzycznej w Radomyślu Wielkim, którego dokonał Paweł Stanosz. W sumie na pierwszy rok nauki przyjęto 68 kandydatów, którzy kształcą się w dwóch cyklach: dziecięcym sześcioletnim i młodzieżowym czteroletnim. Zajęcia odbywają się popołudniami od poniedziałku do piątku. Kadrę pedagogiczną stanowią absolwenci Akademii Muzycznych z Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Bydgoszczy. W sumie jest to 14 nauczycieli - 11 instrumentalistów i 3 nauczycieli przedmiotów teoretycznych i rytmiki. Szkoła kształci w następujących klasach instrumentalnych: fortepian, organy, gitara, skrzypce, altówka, saksofon, klarnet, flet, trąbka, waltornia, puzon i perkusja. W przyszłości planowane jest poszerzenie oferty edukacyjnej o akordeon, wiolonczelę i kontrabas.

Posypały się gratulacje
Wspierający starania o utworzenie w Radomyślu Wielkim placówki muzycznej, poseł Fryderyk Kapinos stwierdził, że była to odważna, ważna i historyczna decyzja: - To wielka chwila dla miasta i gminy Radomyśl Wielki, ale i dla sąsiednich gmin, także tych z Małopolski, bowiem również ich mieszkańcy będą mogli korzystać z kształcenia w tej szkole. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Gratuluję władzom gminy na czele z burmistrzem Rybińskim i sekretarz gminy Marią Należną determinacji w trakcie działań dotyczących utworzenia szkoły.
O wyjątkowości niedzielnej uroczystości mówił Krzysztof Szczepaniak. - To niezwykły dzień, bo działalność rozpoczyna pierwsza placówka kształcenia artystycznego w gminie. Szkoła muzyczna, to szkoła do której nie musi się chodzić, ale też nie każdy może do niej uczęszczać, bo trzeba mieć to coś, co nazywamy talentem, który teraz w Radomyślu może być kształtowany przez nauczycieli – stwierdził.
Z gratulacjami pospieszyli też starosta Stanisław Lonczak; radna wojewódzka Maria Napieracz, która przekazała dla szkoły obraz św. Cecylii, patronki muzyków; Elżbieta Wróbel - wójt gminy Niwiska, która także przekazała obraz, jak również przedstawiciele szkół muzycznych z Mielca, Tuchowa i Niwisk.
Powstanie szkoły muzycznej chwalą też sami mieszkańcy gminy. - To super pomysł. Wcześniej zapisaliśmy dziecko do ogniska, teraz będzie uczęszczać do szkoły muzycznej, a więc poziom wyżej. Będzie się dalej rozwijać. Cieszy, że tu na miejscu, że nie trzeba będzie dojeżdżać do Mielca czy Dębicy – przyznawali rodzice uczniów.
Dodajmy, że oprawę muzyczną inauguracji zapewnili uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych z Niwisk i Mielca.

Fotoreportaż - kliknij tutaj .

7 września 2021