Ruda pędzlem i w obiektywie

Powiększ
Ruda pędzlem i w obiektywie
W ostatnim czasie dzieci z Rudy uczestniczyły w spotkaniach z kulturą, plenerach malarskich i fotograficznych. Efektem ich prac był wernisaż, podczas którego swe prace prezentowali także lokalni artyści.

Organizatorem działań skierowanych dla dzieci głównie w okresie wakacyjnym było Koło Gospodyń Wiejskich z Rudy przy współpracy z miejscową szkołą. Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Kulturalnie i artystycznie - Ruda i okolice pędzlem i obiektywem” było współfinansowane przez Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. KGW otrzymało na ten cel 2,5 tys. zł.

- Realizacja zadania objęła działania łączące aktywny tryb życia z tradycją, historią oraz różnorodnością naszej gminy. Wydarzenia kulturalne, które zaproponowałyśmy były oparte w całości o nasze tradycje. Miało to na celu pokazanie, że istnieje przeciwwaga dla coraz częściej przejmowanych z obcych kręgów kulturowych tradycji, a także dla wszechobecnego dzisiaj telefonu i komputera. Projekt miał również za zadanie rozwijać wiedzę i umiejętności w obszarze szeroko pojętej kultury i aktywowanie młodych ludzi do spędzania wolnego czasu w sposób przemyślany oraz skutkujący rozwojem intelektualnym i kulturalnym– przekazuje Ewelina Maroń z KGW w Rudzie.

W ramach spotkań z kulturą dzieci poznawały historię malarstwa i jego różne style. Uczestniczyły też w plenerach malarskich i fotograficznych. Efektem końcowym był wernisaż ich prac, a także lokalnych artystów. Podczas wernisażu za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieciaki zostały nagrodzone upominkami rzeczowymi.

23 września 2021