Pszczelarstwo ekologiczne

Powiększ
Pszczelarstwo ekologiczne
7 października Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim zamienił się w krainę „miodem płynącą”, a to za sprawą spotkania podsumowującego projekt „Pszczelarstwo ekologiczne – moja i Twoja przyszłość”.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim. Działanie to było realizowane w ramach zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: Organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających popularność rolnictwa ekologicznego i pszczelarstwa w Gminie Radomyśl  Wielki”. W spotkaniu uczestniczyli lokalni pszczelarze, wielu zaproszonych gości, społeczność szkolna Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim oraz uczniowie klas ósmych z Radomyśla Wielkiego i Dulczy Wielkiej.

Jak ogromne znaczenie mają pszczoły w życiu ludzi wyraził Albert Einstein, jeden z najwybitniejszych fizyków wszechczasów, który stwierdził, iż człowiek i świat istnieją i istnieć będą dopóty, dopóki żyją pszczoły. Po wyginięciu pszczół w przeciągu dwóch lat wyginie populacja ludzka na kuli ziemskiej. Rolą pszczół w przyrodzie jest masowe zapylanie roślin, a produkty pszczele stanowią ogromne dobrodziejstwa dla zdrowia człowieka. W dzisiejszym świecie, pełnym sztucznej lub modyfikowanej żywności nieprzecenioną rolę pełnią naturalne produkty spożywcze, a wśród nich miód. Nie jest on jedynym cennym skarbem, którym obdarowują nas pszczoły. Nie można zapomnieć o wosku, pyłku, mleczku, propolisie czy też jadzie pszczelim. Jednak nie tylko z tych powodów pszczoły stały się obiektem zainteresowań tego projektu. Te małe owady niosą wraz ze swoją pracą wspaniałe wartości i przykład do naśladowania dla nas wszystkich. Warto zatem posiąść wiedzę o pszczołach, gdyż są one naszymi prawdziwymi sprzymierzeńcami. Pszczoła nie musi,
a nawet nie powinna, kojarzyć się wyłącznie z groźnym owadem, raczej z miodem, który jest przecież w prawie każdym z naszych domów.

Już od najmłodszych lat powinniśmy uczyć się o tym, jak ważna jest rola owadów w środowisku, ile korzyści ma człowiek z działalności różnych gatunków pszczół, które pełnią cenna role w ekosystemie. Edukacja globalna wskazuje, by młodzież zdała sobie sprawę, że każdy z nas ma wpływ na środowisko i zmiany, jakie w nim zachodzą. Należy uświadamiać młodym ludziom, że to od każdego z nas zależy, jak będzie wyglądał świat za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat i że już dziś musimy działać, by w przyszłości ziemia była nadal naszym domem.

W związku z tym uczniowie Zespołu Szkół postanowili dołączyć do grona osób chcących edukować młodzież i społeczeństwo lokalne o roli ekologii i ochrony pszczół w dzisiejszym świecie. Dzięki temu wiele osób poznało, jak ważne znaczenie dla ekosystemu mają pszczoły. Przez kilka miesięcy, podczas trwania projektu „Pszczelarstwo ekologiczne – moja i twoja przyszłość” uczniowie szkoły wraz z nauczycielami podjęli szereg inicjatyw, których głównym celem była popularyzacja pszczelarstwa, a także wzrost świadomości ekologicznej, integracja środowiska szkolnego i podejmowanie wspólnych działań dla lokalnej społeczności. W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

- z okazji Światowego Dnia Pszczół odbył się wykład wieloletniego pasjonata, miejscowego  pszczelarza Pana Krzysztofa Cichonia pt. „Rola pszczół w rolnictwie ekologicznym”. Pan Krzysztof od wielu lat prowadzi własną pasiekę. Wielu z nas miało okazję skosztować z niej pysznego miodu;

- konkurs na prezentację multimedialną” Wartości odżywcze i lecznicze produktów pszczelich”, zadanie polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej zgodnie z tematem konkurs;

- konkurs fotograficzny” Pszczoła w obiektywie”, w którym uczestnicy mieli za zadanie  sfotografować pszczołę w ciekawym ujęciu;

- wykonanie tablic edukacyjnych na przydzielony temat związany z pszczołami i ich życiem, który uczniowie poszczególnych klas mieli przenieść na papier, stosując dowolną technikę. Efekty ich pracy można było podziwiać na wystawie prac, która została zaprezentowana na holu szkolnym podczas spotkania podsumowującego projekt.

- wykład dietetyk dr Elżbiety Grzych – Tulei pt. „Dobroczynne działanie miodu”, uczniowie i nauczyciele dowiedzieli się, jak wiele właściwości ma miód, a tym samym, że warto go stosować w codziennej diecie;

- test wiedzy dla uczniów dotyczących tajników pszczelarstwa, właściwości miodów                        i ekologicznego podejścia do tematu, który składał się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i odbył się za pośrednictwem platformy Teams.

Podczas spotkania, zwycięzcom i wyróżnionym, wręczono nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursów w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:

  • Prezentacja multimedialna  "Wartości odżywcze i lecznicze produktów pszczelich":

1 miejsce: Michał Tabor

2 miejsce: Tomasz Baran

3 miejsce: Patryk Wiercioch

  • Konkurs fotograficzny "Pszczoła w obiektywie":

1 miejsce: Milena Kośla

2 miejsce: Szymon Walas

3 miejsce: Dominik Pulak

  • Konkurs "Test wiedzy o pszczelarstwie i miodzie":

1 miejsce: Bartłomiej Kania

2 miejsce: Marta Machnik

3 miejsce: Gabriela Wałęga

W dniu podsumowania projektu odbyła się wystawa sprzętu pszczelarskiego, prezentacja okolicznych pasiek oraz degustacja różnego rodzaju miodów. Swoje stoiska zaprezentowali: Krzysztof Cichoń, Marek Midura, Pasieka Maciejka, którym serdecznie dziękujemy za ich udział w spotkaniu podsumowującym projekt, ciekawe zaprezentowanie pracy pszczelarza, sprzętu używanego w pasiekach oraz różnego rodzaju miodów. Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy  spotkania mieli możliwość skosztowania różnego rodzaju potraw i napojów na bazie złotego skarbu natury. Wszelkie smakołyki przygotowała młodzież naszej szkoły pod kierownictwem Marty Pluta i Agnieszki Dragan, które były koordynatorkami projektu. Przysmaki, pięknie zaprezentowane na „szwedzkim stole” cieszyły się uznaniem gości, którzy docenili talent cukierniczy naszych uczniów.

Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu cieszyły się dużą popularnością. Młodzież chętnie włączyła się w inicjatywy organizatorów aktywnie uczestnicząc
w konkursach, wykładach i przygotowując poczęstunek spotkanie podsumowujące.

Dzięki tym zadaniom udało się uwrażliwić uczniów na działania proekologiczne, ukierunkowane na edukację związaną z ochroną pszczół. Ważny jest wzrost poziomu wiedzy na temat produktów pozyskiwanych z pracy pszczół, wykorzystywanych w gastronomi, lecznictwie i kosmetologii a także propagowanie zawodu pszczelarza. Nieprzecenionym efektem jest ukształtowanie pełnego troski podejścia do środowiska, zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów oraz wpojenie takich wartości, by każdy mógł poczuć się odpowiedzialny za postępowanie wobec świata przyrody.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom, którzy byli obecni podczas spotkania. Szczególne słowa podziękowania koordynatorzy kierują do wszystkich, którzy zaangażowali się w realizacje projektu:  dyrekcji szkoły, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom szkoły, którzy odpowiedzieli zainteresowaniem na wszystkie zaproponowane działania, wykazali się kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem.

Zespół Szkół każdego roku realizuje wiele podobnych inicjatyw, ponieważ działania takie stanowią doskonały sposób prezentacji efektów pracy szkoły. Są okazją do integracji środowiska szkolnego i lokalnej społeczności, rozwijają umiejętności współpracy.

8 października 2021