Prestiżowe wyróżnienie

Powiększ
Prestiżowe wyróżnienie
Technikum w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim, jako jedyna tego typu szkoła w województwie podkarpackim, została doceniona i nagrodzona przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, otrzymując nagrodę w konkursie „Złoty Prym”.

Statuetkę „Złotego Prymu” otrzymują szkoły, które tworzą optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wyróżnienie otrzymuje szkoła, która zrealizowała udokumentowane działania w zakresie różnych programów, projektów i wolontariatu oraz jest pomysłodawcą nieszablonowych inicjatyw na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego i współpracy z nim.

- Nauczyciele i pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby placówka działała i kształciła młodzież na najwyższym poziomie. Staramy się sprawić, aby młody człowiek, który rozpoczyna naukę w szkole ponadpodstawowej, uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgał po sukcesy. Nasza szkoła jest nowoczesne. W dzisiejszym świecie nauka zawodów nie może przebiegać z dala od technologii i rozwiązań stosowanych w miejscach pracy. Ciągłe inwestycje w sprzęt, budynek, są nieodzowną częścią istnienia placówki. Ponadto szkoła oferuje różne dodatkowe zajęcia i inicjatywy, wyszukując ciekawe projekty
i współpracując z instytucjami zewnętrznymi – przekazuje dyrektor Anna Brożyna.

Dyrekcja wraz z organem prowadzącym dbają, aby szkoła miała odpowiednie warunki do nauki i była miejscem sprzyjającym zdobywaniu wiedzy. W szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczyciele i wychowawcy, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.

- Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej małej społeczności szkolnej, którzy każdego dnia wkładają mnóstwo pracy w realizacje nie tylko podstawy programowej ale także dodatkowych projektów. Ta nagroda jest docenieniem pracy nas wszystkich. Dziękujemy również licznym przyjaciołom, którzy wspierają naszą szkołę i nasze działania – informuje dyrektorka.

21 października 2021