O rzezi wołyńskiej w Radomyślu Wielkim

Powiększ
O rzezi wołyńskiej w Radomyślu Wielkim
24 października w Radomyślu Wielkim miał miejsce wernisaż wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie…”. Wzbogacony był prelekcją prof. Adama Kulczyckiego dotycząca rzezi wołyńskiej dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w czasie II wojny światowej.

Wydarzenie zorganizowano w ramach upamiętnienia 78. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na Polakach na Wołyniu.

Wystawa „Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” została przygotowana przez: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie, Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM oraz Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie. Oprócz tego, przybyli do sali widowiskowej w szkole muzycznej, mogli wysłuchać prelekcji prof. Adama Kulczyckiego, wykładowcy akademickiego, działacz i publicysty kresowy, zatytułowanej „Wołyń’43: Walka o pamięć – walka Polskę. W 78. rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej (Galicji Wschodniej) i na Lubelszczyźnie”. Wystawę zwiedzili m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zdziarcu.

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Radomyśl Wielki, Samorządowe Centrum Kultury w Radomyślu Wielkim i Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresów im. red. ppor. Lubomira Radłowskiego w Rzeszowie. Honorowy patronat objął burmistrz Józef Rybiński.

8 listopada 2021