Mistrzowie ortografii

Powiększ
Mistrzowie ortografii
24 listopada w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej odbył się XIV Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Radomyśl Wielki.

Był to drugi etap, który poprzedziły eliminacje w poszczególnych szkołach, z których wyłoniono 16 najlepszych uczniów do konkursu międzyszkolnego. Etap gminny zorganizowała Alina Szot-nauczycielka języka polskiego z SP w Dąbrówce Wisłockiej. Naczelnym celem konkursu było zainteresowanie uczniów ortografią, porównanie ich znajomości zasad ortograficznych, mobilizacją do zgłębiania polskiej ortografii oraz nawiązanie relacji koleżeńskich po przerwie w wyniku pandemii. Komisja złożona z polonistów oceniła dyktando pt. „Honor Polaka plami, kto pisze z błędami - Sto lat Polski Niepodległej” sprawdzający znajomość zasad ortograficznych i umiejętność zastosowania ich w praktyce.

Uzyskane wyniki świadczą o wyrównanym poziomie uczniów w zakresie ortografii. Wygrał Mateusz Puła (SP Radomyśl Wielki) przed Filipem Madurą (SP Żarówka). Trzecie miejsca przypadły Kindze Artwik i Damianowi Cichoniowi (oboje SP Dąbrówka Wisłocka). Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Cyganowska (SP Janowiec), Magdalena Janeczek (SP Zdziarzec),  Maria Pryga (SP Żarówka) i Wiktoria Walas (SP Partynia).

Laureaci odebrali dyplomy i nagrody z rąk dyrektor SP w Dąbrówce Wisłockiej Joanny Wolak. Nagrody książkowe ufundowane zostały przez dyrektora GZEAS Andrzeja Przybyszewskiego.

30 listopada 2021