Kościoły i kapliczki w albumie

Powiększ
Kościoły i kapliczki w albumie
Gmina Radomyśl Wielki wydała album i folder przedstawiający obiekty sakralne zlokalizowane na terenie gminie.

Treść albumu dotyczy obiektów sakralnych zlokalizowanych we wszystkich miejscowościach gminy Radomyśl Wielki wchodzącej w skład Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Opisane zostały te, które ze względu na swój wiek, historię, ciekawą formę architektoniczną czy artystyczną przedstawiają znaczną wartość i zachowują lokalne dziedzictwo. Opisy dotyczą kościołów, kaplic mszalnych, kapliczek, krzyży i figur przydrożnych. Są więc kościoły spośród których szczególną uwagę wzbudzają te najstarsze, urastające do rangi lokalnych sanktuariów i wpisujące się w kategorię zabytków. Niniejsza publikacja nie jest natomiast inwentaryzacją wszystkich krzyży i kapliczek. Nie ma w niej kapliczek przydomowych wybudowanych w ostatnich dziesięcioleciach, które stanowią współczesny przejaw religijności mieszkańców. Głównym celem publikacji jest bowiem promocja wiekowego dziedzictwa lokalnego Gminy Radomyśl Wielki. Oprócz opisu tekstowego w albumie znalazły się oczywiście zdjęcia, które ubarwiają wydawnictwo. Album liczy 128 stron na papierze kredowym w pełnym kolorze. Autorką treści jest dr Maria Przybyszewska.

Z kolei folder dotyczy najważniejszych obiektów sakralnych zlokalizowanych na terenie radomyskiej gminy. Jest on swoistym resume albumu. Odbiorcami obu publikacji są mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki, mieszkańcy pozostałych gmin terenu LGD PROWENT, a także potencjalni turyści z różnych stron kraju. Album i folder rozdysponowane zostaną także pomiędzy osoby z grup defaworyzowanych: a więc niepełnosprawnych, młodzież i osoby po 50. roku życia.

Powstanie albumu było możliwe dzięki złożeniu przez Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim wniosku grantowego do Lokalnej Grupy Działania PROWENT w Mielcu. Gmina otrzymała na to zadanie 17 750 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

7 grudnia 2021