Radomyski samorząd w książce

Powiększ
Radomyski samorząd w książce
Na rynku wydawniczym pojawiła się książka „30 lat minęło. Samorząd Gminy Radomyśl Wielki 1990 – 2020”. Ukazuje ona dorobek samorządu ostatnich trzech dekad.

Publikacja stanowi syntezę tego wszystkiego, co w ramach odnowionego samorządu dokonano, a także przypomina ludzi, którzy wnieśli swój wkład w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Jest swoistym kompendium wiedzy o funkcjonowaniu samorządu gminnego na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia. Jest w niej mowa o inwestycjach realizowanych przez samorząd, współpracy z innymi samorządami, inicjatywach podejmowanych dla rozwoju gminy i dobra lokalnej wspólnoty. Przypomina również imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, patriotyczne i promujące naszą Gminę. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane, tak zdjęciami współczesnymi, jak i tymi z początków działalności samorządu. Autorem książki jest Krzysztof Babiarz.

22 grudnia 2021