Podziękowania dla posła

Powiększ
Podziękowania dla posła
Rada Miejska i Burmistrz Radomyśla Wielkiego przekazali słowa wdzięczności Fryderykowi Kapinosowi - Posłowi na Sejm RP, za dotychczasową, owocną współpracę.

Poseł Kapinos był obecny na czwartkowej sesji Rady Miejskiej, podczas której uchwalany był budżet. Znalazły się w nim inwestycje dofinansowane m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak i rządowego programu Polski Ład. Burmistrz Józef Rybiński i reprezentujący Radę Miejską, przewodniczacy Jan Miękoś, przekazali słowa uznania dla działań podejmowanych przez parlamentarzystę na rzecz gminy. - W imieniu władz samorządowych pragniemy podziękować panu za zaangażowanie oraz owocną współpracę z samorządem Gminy Radomyśl Wielki. Wyrażamy wdzięczność za pana aktywną postawę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Miała ona odzwierciedlenie m.in. w postaci utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim oraz przyznania Gminie dodatkowych środków finansowych z funduszy rządowych. Jednocześnie składamy życzenia zadowolenia z wykonywania obowiązków poselskich i wszelkiej pomyślności w podejmowanych inicjatywach - przekazali włodarze naszej gminy.

Od lewej: Józef Rybiński i Jan Miękoś dziękują Fryderykowi Kapinosowi za współpracę.
Od lewej: Józef Rybiński i Jan Miękoś dziękują Fryderykowi Kapinosowi za współpracę.

24 stycznia 2022