Bezpłatne teleporady

Powiększ
Bezpłatne teleporady
Przypominamy o możliwości skorzystania z doradztwa specjalistów Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Radomyślu Wielkim.

 

Punkt Konsultacyjny zlokalizowany jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim (wejście od strony parkingu). Z jego usług mogą skorzystać osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz członkowie ich rodzin, a także ofiary przemocy domowej. Do dyspozycji osób zmagających się z tymi problemami są: specjalista ds. uzależnień, prawnik i psycholog, którzy udzielają darmowych porad. Obecnie ze względu na pandemię koronawirusa porad udzielają telefonicznie (w razie potrzeby istnieje możliwość umówienia sie na poradę w siedzibie GPK). Teleporady udzielane są w następujących dniach:

PRAWNIK – w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00, tel. 505 239 554;
PSYCHOLOG – w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00, tel. 605 227 887;
SPECJALISTA ds. uzależnień – w każdy czwartek w godz. 15.30-16.30, tel. 14 68 65 070 lub 883 930 980.

4 lutego 2022