Stypendystki premiera

Powiększ
Stypendystki premiera
Dwie uczennice Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

„Z wielką radością zwracam się do grona uczniów, którzy otrzymują dziś tytuł stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Kieruje mną przekonanie, że Polska stoi dziś przed wielką szansą, bo ma Was - wspaniałą młodzież, której chce się chcieć, której chce się uczyć, chce się podejmować kolejne wyzwania. Jestem pewien, że kompetencje, które dziś zdobywacie, będą siłą Rzeczypospolitej w przyszłości. Nie wątpię, że wśród Was znajdują się przyszli wynalazcy, inżynierowie, nauczyciele, wspaniali działacze społeczni, a także politycy (…). Serdecznie Wam gratuluję.” – to słowa, które skierował premier Mateusz Morawiecki do tegorocznych stypendystów w gronie, których znalazły się także uczennice Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W tym roku szkolnym najwyższe wyniki, a tym samym Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały uczennice: Gabriela Wałęga oraz Wiktoria Nawój. Nie osiągnęły by tego, gdyby nie ich duże zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, sumienna i rzetelna praca nad sobą. - Każdego roku Zespół Szkół promuje najzdolniejszą młodzież, która może pochwalić się wysokimi wynikami i osiągnięciami w różnych dziedzinach. Stawiamy na szkolnictwo zawodowe, więc wśród wyróżnionych są laureaci olimpiad i konkursów o tematyce ekonomicznej bądź informatycznej. Gratulujemy serdecznie, cieszymy się z Waszych osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów. Cała społeczność szkolna, nauczyciele, uczniowie jesteśmy z Was dumni, że znalazłyście się w gronie wyróżnionych, wśród wielu wybitnych uczniów podkarpackich szkół – przekazuje dyrekcja szkoły.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie i wypłaca się je w dwóch turach.

9 lutego 2022