Malowaniem o pożarach

Powiększ
Malowaniem o pożarach
Za nami już etapy gminny i powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Zapobiegajmy pożarom”. Kto otrzymał nagrody?

 

Na konkurs organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wpłynęło 47 prac z terenu gminy Radomyśl Wielki. Komisja w składzie: Małgorzata Sorochman-Weryńska (przewodniczący), Grzegorz Bielat, Małgorzata Baran i Krzysztof Babiarz postanowiła wybrać i nagrodzić 18 prac z poszczególnych grup wiekowych i przesłać je na szczebel powiatowy w Mielcu.

Wyniki etapu gminnego

I grupa wiekowa - przedszkola

1. Jagoda Zielińska         – SCKiB w Radomyślu Wielkim

1. Gabriela Augustyn      – SCKiB w Radomyślu Wielkim

2. Nikola Jankowska       – SCKiB w Radomyślu Wielkim

2. Maria Dyjak                – SCKiB w Radomyślu Wielkim

3. Aleksander Humaj      –  SCKiB w Radomyślu Wielkim

3. Maja Cichoń               –  SCKiB w Radomyślu Wielkim

II grupa wiekowa - szkoły podstawowe klasy I-IV

1.  Oliwia Lonczak          – SCKiB w Radomyślu Wielkim
2.  Aleksandra Śmiatacz  – SCKiB w Radomyślu Wielkim

3.  Hubert Rzeszut            – SCKiB w Radomyślu Wielkim

III grupa wiekowa - szkoły podstawowe klasy V- VIII

1.  Martyna Miazga        – SCKiB w Radomyślu Wielkim

1.  Gabriel Lonczak        – SCKiB w Radomyślu Wielkim

2.  Damian Muchowski  – Szkoła Podstawowa w Partyni

2.  Oliwia Jaszcz             – SCKiB w Radomyślu Wielkim

3.  Zofia Chmura             – Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim

3  Julia Dubiel                 – Szkoła Podstawowa w Partyni

3. Martyna Czuchra         – SCKiB w Radomyślu Wielkim

IV grupa wiekowa - szkoły ponadpodstawowe

1.  Katarzyna Misiewicz  – SCKiB w Radomyślu Wielkim

 

Wyniki etapu powiatowego

I grupa wiekowa - przedszkola

2. Gabriela Augustyn

3. Jagoda Zielińska

Wyróżnienie: Maria Dyjak

II grupa wiekowa - szkoły podstawowe klasy I-IV

1. Oliwia Lonczak

2. Aleksandra Śmiatacz

Wyróżnienie: Hubert Rzeszut

III grupa wiekowa - szkoły podstawowe klasy V-VIII

1. Gabriel Lonczak

2. Martyna Miazga

3. Damian Muchowski 

Wyróżnienie: Oliwia Jaszcz i Martyna Czuchra

IV grupa wiekowa - szkoły ponadpodstawowe

2. Katarzyna Misiewicz

 

24 lutego 2022