Wszystkiego co najlepsze dla sołtysów

Powiększ
Wszystkiego co najlepsze dla sołtysów
11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji życzenia sołtysom złożyli włodarze gminy.

Sołtysi pełnią ważną rolę reprezentantów i pośredników między mieszkańcami a władzami gminy. Zajmują się sprawami lokalnych społeczności i działają na rzecz rozwiązywania zgłaszanych przez mieszkańców problemów. Swoją postawą potrafią jednoczyć społeczność lokalną wokół ważnych dla niej spraw. Są inicjatorami i organizatorami wielu przedsięwzięć i imprez.

W naszej gminie mamy 12 sołtysów i przewodniczącą Zarządu Osiedla w Radomyślu Wielkim. Z okazji Dnia Sołtysa składamy Wam wszystkim słowa podziękowania za ciężką pracę, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dziękujemy za Waszą nieocenioną pomoc w działaniach na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców naszej małej ojczyzny. Życzymy dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji i realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Jan Miękoś - Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Rybiński - Burmistrz Radomyśla Wielkiego

 

11 marca 2022