Wystawa w wydaniu wirtualnym

Powiększ
Wystawa w wydaniu wirtualnym
Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania „Wystawy rękodzieła artystycznego lokalnych artystów” prezentowanej w Domu Pamięci Regionalnej w Rudzie.

Na wystawie prezentowane są obrazy (o tematyce religijnej i świeckiej, portrety oraz pejzaże), rzeźby i płaskorzeźby, stroje ludowe i szlacheckie, elementy uzbrojenie rycerskiego wykonane przez lokalnych artystów. Wykonane zostały przez takich twórców jak: Piotr Wąż, Maria Dubiel, Wojciech Kaszub, Ireneusz Weryński, Małgorzata Weryńska-Sorochman, Alicja Krużel, s. Barbara Kożuch, Stefan Mądziel, Marek Węgrzyn, Dorota Weryńska, Danuta Kołacz, Janusz Wrzesień, Joanna Czuchra, Beata Żytniak i Danuta Kilian oraz dzieci z kółka plastycznego ZSP w Rudzie i Partyni.

Wystawa zorganizowana została przez Stowarzyszenie Impuls w ramach „Festiwalu Produktów Lokalnych, Rękodzieła Artystycznego i Ludowego” realizowanego przez Gminę Radomyśl Wielki dzięki pozyskaniu unijnego grantu. Projekt grantowy pt. „Promocja obszaru objętego LSR PROWENT poprzez realizację inicjatyw upowszechniających lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne” realizowany jest przez Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Jeszcze raz zapraszamy do obejrzenia wystawy: https://www.youtube.com/watch?v=OFFnBljwO6M

Wystawę można też zwiedzać do 2 kwietnia po uprzednim zgłoszeniu u członków stowarzyszenia Impuls lub KGW w Rudzie.

24 marca 2022