Tym dawniej pracowano

Powiększ
Tym dawniej pracowano
Do 26 maja w remizie w Żarówce można zobaczyć wystawę prezentującą dawne narzędzia i sprzęty.

Stoisko przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Żarówce na „Festiwal Produktów Lokalnych, Rękodzieła Artystycznego i Ludowego” realizowany przez Gminę Radomyśl Wielki, w ramach unijnego projektu grantowego.
Na stoisku zaprezentowany został między innymi:
- oryginalny sprzęt używany przez rolników z naszych terenów, wykorzystywany przy pracach polowych, szczególnie przy żniwach – sierpy, kosy, ale też np. uprzęże, chomąta, drewniane brony;
- narzędzia kowalskie, np. miechy, imadła, młoty, wybijaki;
- narzędzia ciesielskie, np. strugi, piły, dutka, heble;
- wyroby z wikliny, które nadal są produkowane na tym terenie i używane w gospodarstwach.
Dodajmy, że projekt grantowy pt. „Promocja obszaru objętego LSR PROWENT poprzez realizację inicjatyw upowszechniających lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne” realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania PROWENT z Mielca jako element poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-20.

17 maja 2022