Święto poezji

Powiększ
Święto poezji
Mateusz Puła (SP Radomyśl Wielki) wygrał XXVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarówce.

Drugie miejsce zajęły Wiktoria Kagan (ZSP Partynia) i Julia Olchawa (SP Radomyśl Wielki), a trzecie Maria Pryga (ZSP Żarówka). W tegorocznej edycji wzięło udział 18 uczestników z dziewięciu szkół podstawowych z gminy Radomyśl Wielki. Jak ocenia organizator konkursu z ramienia szkoły - Jolanta Palion - recytacja była na wysokim poziomie, a komisja miała trudne zadanie związane z wyłonieniem zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i  nagrody książkowe ufundowane przez GZEAS w Radomyślu Wielkim. Po konkursie miało miejsce spotkanie integracyjne młodzieży i nauczycieli-opiekunów uczniów.  

Konkurs ma promować wśród uczniów twórczości patrona szkoły – K. K. Baczyńskiego, kształtować nawyki częstego obcowania z poezją i upowszechniać sztukę recytatorską wśród młodzieży szkolnej.

 

14 czerwca 2022