Mamy największy przyrost naturalny w regionie

Powiększ
Mamy największy przyrost naturalny w regionie
Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Radomyśl Wielki ma dodatni i zarazem największy przyrost naturalny na Podkarpaciu.

Zarówno średnio w Polsce, jak i we wszystkich województwach w 2021 r. zanotowano ujemny przyrost naturalny. Na Podkarpaciu wynosił on minus 4,05 osoby na tysiąc mieszkańców. Średnia krajowa była jeszcze gorsza i wyniosła minus 4,93. Na tym tle bardzo dobrze prezentuje się nasza gmina, która w ubiegłym roku zanotowała dodatni przyrost naturalny. Wyniósł on 3,7. To najlepszy wynik w całym województwie podkarpackim. - To, że mamy największy przyrost naturalny w regionie bardzo cieszy. Nasze działania jako samorządu nakierowane są na stworzenie jak najlepszych warunków do życia dla naszych mieszkańców. Polityka niskich podatków, tworzenie dobrej atmosfery dla przedsiębiorczości, inwestycje infrastrukturalne w drogi, szkoły, przedszkola, kanalizację, wodociągi, bazę kulturalną rekreacyjną i sportową to wszystko po to, by zachęcić młodych ludzi do pozostania w rodzinnych stronach, by tu zakładali rodziny – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Dodajmy, że w ubiegłym roku na terenie naszej gminy urodziło się 178 dzieci, a 145 mieszkańców zmarło. Daje to 33 osoby na plus.

18 lipca 2022