Prymas na muralu

Powiększ
Prymas na muralu
Na Szkole Podstawowej w Partyni widnieje nowa wielkoformatowa grafika.

Z inicjatywy lokalnych animatorów kultury na czele z Ireneuszem Weryńskim, prezesem stowarzyszenia IMPULS, przy współudziale przygotowującego projekt Pawła Rzeszucińskiego, Leszka Midury - dyrektora ZSP Partynia oraz konsultanta historycznego dra Andrzeja Przybyszewskiego został zgłoszony projekt w otwartym konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Po pozytywnym rozstrzygnięciu przez komisję konkursową MON oraz udzieleniu zgody przez burmistrza Józefa Rybińskiego, Stowarzyszenie IMPULS otrzymało środki na realizację projektu. Jego głównym elementem jest mural przedstawiający osobę patrona szkoły - Prymasa Polski, Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przewodnimi elementami muralu są: postać  Prymasa Tysiąclecia, w tle Matka Boska z kaplicy w Komańczy, gdzie modlił się kardynał w czasie internowania, w jego ręku widnieje fragment deski z namalowanym symbolem Polski Podziemnej. Edukacyjny charakter muralu dopełnia tekst: Prymas Tysiąclecia, ksiądz porucznik, kapelan Armii Krajowej, Stefan Wyszyński, ps. Radwan III, 1901- 1981. Projektantami i wykonawcami muralu są: Wojciech Kaszub, Stanisław Wilczyński oraz Ireneusz Weryński. Oprócz wykonania pierwszego takich rozmiarów w okolicy muralu projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów i konkursów z udziałem uczniów ZSP – Partynia.

Mural na Szkole Podstawowej w Partyni; przedstawia patrona placówki - Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Nowy mural na partyńskiej podstawówce przedstawia patrona placówki - Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przypomina o jego konspiracyjnej działaności podczas II wojny światowej. W czasie powstania warszawskiego pod pseudonimem „Radwan III” był kapelanem Armii Krajowej w grupie „Kampinos” i w szpitalu powstańczym w Laskach.

30 sierpnia 2022