Na scenicznych deskach

Powiększ
Na scenicznych deskach
Każdy ma skrzydła, tylko trzeba im pozwolić wyrosnąć – XI Przegląd Małych Form Teatralnych organizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawą w Dulczy Małej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Nasza Gmina, był do tego doskonałą okazją.

W przeglądzie uczestniczyło ponad 140 młodych aktorów z 10 szkół i placówek Województwa Podkarpackiego. Na deskach sceny stanęli uczniowie z Jarosławia, Krosna, Jasła, Strzyżowa, Frysztaka, Kolbuszowej Dolnej, Tarnobrzega, Mielca, Pnia i Dulczy Małej. Imprezę uświetnił występ gości specjalnych – Teatru „Radwanek” z Radwanowic, na co dzień podopiecznych Fundacji Anny Dymnej , „Mimo Wszystko” oraz Fundacji im. Brata Alberta.

Licznie zgromadzona publiczność miała okazje podziwiać przeróżne występy, w których młodzi aktorzy prezentowali swoje talenty. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami oraz nagrodą pieniężną dla placówki. Nagrody dla młodych aktorów, pokrycie kosztów dojazdu każdej grupy na przegląd, a także posiłek dla wszystkich były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Pomocy Kultury, a także ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Nie moglibyśmy się spotkać, gdyby nie gościnność i pomoc dyrektora Szkoły Muzycznej Pawła Stanosza, oraz dyrektora SCKiB Mateusza Pieniądza, którym serdecznie dziękujemy.

2 listopada 2022