Stypendium premiera dla uczniów ZS

Powiększ
Stypendium premiera dla uczniów ZS
14 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość, podczas której wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyły dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W tym zaszczytnym gronie znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły: Gabriela Golec z klasy 3 Technikum oraz Adrian Irla z klasy 4 Technikum/po gimnazjum. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, ponieważ przyznane stypendia to potwierdzenie dużego zaangażowania w zdobywanie wiedzy oraz dowód sumiennej i rzetelnej pracy nad sobą, co z pewnością zaprocentuje na dalszych etapach życia. To pierwsza droga do tego, aby budować przyszłość, wykorzystując maksymalnie swój potencjał i możliwości. Gratulujemy serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów.

15 grudnia 2022