Dotacje dla organizacji pozarządowych

Powiększ
Dotacje dla organizacji pozarządowych
Gmina Radomyśl Wielki rozdysponowała blisko 63 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W piątek, 14 kwietnia, władze Gminy podpisały umowy na realizację wybranych zadań z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

- Przeznaczyliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych w naszym budżecie na zadania, które mogą realizować organizacje pozarządowe w ramach programu współpracy, a także w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Cieszymy się, że wszystkie wnioski w ramach ogłoszonych naborów zostały rozpatrzone pozytywnie. To oznacza, że były one dobrze merytorycznie przygotowane. Gratulujemy wszystkim pomysłów i życzę udanej realizacji przedsięwzięć – mówił burmistrz Józef Rybiński, podczas podpisania umów na realizację zadań z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Urząd ogłosił dwa konkursy na zadania publiczne. Pierwszy dotyczył pięciu zakresów: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 r.

Po dokonaniu oceny ofert na realizację wymienionych zadań publicznych komisja konkursowa w składzie Maria Należna, Jarosław Godek, Krzysztof Babiarz, Natalia Palion i Natalia Wiercioch, do realizacji wybrała 10 zadań, które zrealizuje 10 podmiotów. Dotacje otrzymały:

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Kwota dotacji

1.

Koło Gospodyń Wiejskich Dulcza Mała

Dulcza Mała 60A, 39-310 Dulcza Mała

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – „RATUJMY ŚWIAT – EKOLOGICZNIE, ZDROWO I WESOŁO Z PSZCZÓŁKAMI”

3 000 zł

2.

Koło Gospodyń Wiejskich Dulcza Wielka

ul. Ks. Kalinowskiego 218, 39-312 Dulcza Wielka

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – „Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywny wypoczynek oraz zdrowe nawyki żywieniowe”

3 000 zł

3.

Stowarzyszenie NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO W ŻARÓWCE

Żarówka 29, 39-312 Żarówka

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Dożynki ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce”

3 500 zł

4.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziarcu

39-311 Zdziarzec 95

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Święto Wioski”

3 500 zł

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Małej

Dulcza Mała 59, 39-310 Dulcza Mała

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Kultywowanie tradycji strażackich – prezentacja dorobku artystycznego strażackiego chóru i orkiestry dętej”

3 000 zł

6.

Ochotnicza Straż Pożarna Podborze

Podborze 124C, 39-308 Wadowice Górne

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Doskonalenie umiejętności strażackich w warunkach rzeczywistych-zawody strażackie dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Radomyśl Wielki-Manewry Strażackie 2023”

3 000 zł

7.

Ochotnicza Straż Pożarna Dąbie

Dąbie 111, 39-311 Dąbie,

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Strażacki Piknik Rodzinny”

3 000 zł

8.

Stowarzyszenie „KU PRZYSZŁOŚCI” w Partyni

Partynia 71A, 39-310 Radomyśl Wielki

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „DZIECI ŚWIATA TO MY !”

3 500 zł

9.

Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”

ul. Zb. Matuli 3, 39-310 Radomyśl Wielki

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Uruchomienie modelarni lotniczej w Szkole Podstawowej w Zdziarcu”

3 500 zł

10.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie

Ruda 125, 39-315 Ruda

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Festiwal Piosenki i Mody inspirowany twórczością Zespołu The Beatles pn. Legendy Wiecznie Żywe – The Beatles”

3 000 zł

SUMA:

32 000 zł

 

Drugi konkurs dotyczył realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych w 2023 r.

Po dokonaniu oceny ofert komisja konkursowa do realizacji wybrała 8 zadań, które zrealizuje 8 podmiotów. Dotacje otrzymały:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Kwota dotacji

1.

Koło Gospodyń Wiejskich Radomyśl Wielki

ul. Matuli 3, 39-310 Radomyśl Wielki

 „Mówimy TAK – podróżom i marzeniom. Mówimy NIE – uzależnieniom”

4 000 zł

2.

Klub Sportowy „ATUT” Podborze

Podborze 124C, 39-308 Wadowice Górne

 „RUCH TO ZDROWIE – Turniej o Złoty Puchar”

3 000 zł

3.

Stowarzyszenie Motocyklowe MOTO LEWART

ul. Firleja 30A, 39-310 Radomyśl Wielki

 „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2023 - Bezpieczeństwo na drodze – wspólna sprawa”

4 000 zł

4.

Ochotnicza Straż Pożarna Zgórsko

Zgórsko 175, 39-308 Zgórsko

 „Zdrowo-kolorowo-rowerowo”

4 000 zł

5.

Stowarzyszenie SZKOŁA DLA WSZYSTKICH

ul. Kościuszki 2, 39-310 Radomyśl Wielki

 „Aktywność dla zdrowia”

3 850 zł

6.

Stowarzyszenie NASZA GMINA

Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki

„Piknik Integracyjny – STOP uzależnieniom, TAK marzeniom”

4 000 zł

7.

Stowarzyszenie szachowe SZACH-MAT

ul. Chopina 17, 39-310 Radomyśl Wielki

 „Szachy Inwestycja w Siebie i Umysł”

4 000 zł

8.

Koło Gospodyń Wiejskich Janowiec

Janowiec 40, 39-312 Żarówka

„Piknik Rodzinny – RODZINA NA TRZEŹWO!”

4 000 zł

SUMA:

30 850 zł

Fotoreportaż: kliknij tutaj.

14 kwietnia 2023