Szlakiem bojowym 49 pp

Powiększ
Szlakiem bojowym 49 pp
W dniach 3 – 4 kwietnia w Radomyślu Wielkim przebywała 40-osobowa grupa żołnierzy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka.

Żołnierze odbywają rajd szlakiem bojowym 49. Huculskiego Pułku Strzelców. We wrześniu 1939 roku, żołnierze tego pułku walczyli na terenie naszej gminy, a kilku z nich spoczywa na cmentarzu w Radomyślu Wielkim i Zgórsku. 
Bazą noclegową dla żołnierzy z Kłodzka była hala sportowa przy radomyskiej Szkole Podstawowej. W ramach pobytu w miasteczku wojskowi zwiedzili Radomyśl i złożyli kwiaty na cmentarzu wojennym w Radomyślu Wielkim. Odbyła się też prelekcja dra Andrzeja Przybyszewskiego na temat historii i szlaku bojowego 49. Huculskiego Pułku Strzelców połączona z pogawędką o współczesnym Wojsku Polskim. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Spotkanie z żołnierzami było też doskonałą okazją do promowania wśród młodzieży służby wojskowej, jako jednego z wariantów wyboru zawodu i drogi życiowej.

13 kwietnia 2023