Bezpieczeństwo - wspólna sprawa

Powiększ
Bezpieczeństwo - wspólna sprawa
W sobotę, 22 kwietnia, miało miejsce otwarcie sezonu motocyklowego w Radomyślu Wielkim.


Imprezę przygotowało Stowarzyszenie Motocyklowe Moto Lewart z Radomyśla we współpracy z SCKiB, Zarządem Osiedla i OSP. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Mieleckiego i Burmistrz Radomyśla Wielkiego.
Imprezę wsparła finansowo Gmina Radomyśl Wielki w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach ogłoszonego przez urząd konkursu na przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych w 2023 r. Stowarzyszenie Moto Lewart złożyło wniosek pn. „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2023 - Bezpieczeństwo na drodze – wspólna sprawa”.

Fotoreportaż: kliknij tutaj.

24 kwietnia 2023