Polish Junior English

Powiększ
Polish Junior English
17 maja 2023r. w SP w Dąbrówce Wisłockiej odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego JUNIOR ENGLISH dla uczniów klas III szkół podstawowych Gminy Radomyśl Wielki.


Był to drugi etap, który poprzedziły eliminacje w poszczególnych szkołach. Wyłoniono 21 najlepszych uczniów do konkursu międzyszkolnego zorganizowanego z inicjatywy Karoliny Mydlarz, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej, oraz Marzeny Żali, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej uczącej w tej samej szkole.
Uczestnicy konkursu podeszli do testu wielokrotnego wyboru, polegającego na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu i umiejętności rozumienia tekstów czytanych oraz znajomości słownictwa i struktur gramatycznych po I etapie edukacyjnym. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsca: Sz. Cetnar z SP w Janowcu, M. Ujas z SP w Dąbrówce Wisłockiej
II miejsca: J. Skiba z SP w Dulczy Małej, J. Serafińska z SP w Podborzu, W. Grzesiakowski z SP w Dąbrówce Wisłockiej
III miejsca: O. Leśniowski z SP w Radomyślu Wielkim, D. Wiercioch z SP w Dąbiu
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim biorącym udział w konkursie. Życzymy dalszych sukcesów!

17 maja 2023